PROGRAM

Program harmonikarske olimpijade 2016 ter z njo povezani predhodni in vzporedni dogodki:

  • 8., in 9. avgust 2015 (Kvalifikacije solistov-kulturni center Semič. Vse informacije na www.melodyada.com)